frezowanie

Metody obróbki metali

Dodano 15.06.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Obróbka metali jest ogółem różne go rodzaju procesów, mających na celu zmianę kształtów i właściwości obrabianego metalu. Wyróżnić można pięć rodzajów obróbki metali:

  • obróbkę skrawaniem,
  • obróbkę plastyczną,
  • obróbkę cieplną,
  • obróbkę chemiczną,
  • obróbkę cieplno-chemiczną.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z nich.

Na czym polega obróbka skrawaniem?

Obróbka skrawaniem polega na nadaniu metalowym elementom oczekiwanych kształtów i rozmiarów poprzez usuwanie części materiału. Do obróbki skrawaniem zalicza się toczenie, frezowanie i szlifowanie. W trakcie toczenia metalowy przedmiot poddawany jest ruchowi obrotowemu, a następnie jest on obrabiany przy użyciu noża tokarskiego. Toczenie odbywa się na tokarkach, frezarkach i elektrodrążkach, czyli urządzeniach CNC. Pozwalają one na uzyskanie najwyższej jakości obrabianej powierzchni. Frezowanie natomiast to obrabianie metalu przy użyciu wieloostrzowego narzędzia na frezarce. Równie popularne jest szlifowanie, czyli inaczej obróbka ścierna za pomocą taśmy ściernej. Jest ono bardzo precyzyjne i nie narusza konstrukcji obrabianego przedmiotu. W naszej firmie oferujemy Państwu precyzyjne usługi obróbki skrawaniem i toczenie na najwyższym poziomie, dzięki czemu obrabiane przedmioty zyskują pożądane właściwości.

Jak przebiega obróbka plastyczna metali?

Innym sposobem obróbki metali jest obróbka plastyczna na zimno i na gorąco. Obejmuje cztery rodzaje: kucie, tłoczenie, ciągnienie oraz gięcie. W trakcie mechanicznego lub ręcznego kucia metalowi nadaje się pożądany kształt poprzez poddawanie go naciskowi, lub poprzez jego zgniatanie. Ciągnienie polega na kontrolowanym wydłużaniu metalu, przy jednoczesnym zmniejszaniu jego średnicy. Gięcie natomiast zakłada zmianę kształtu materiału przy zachowaniu jego niezmiennych wymiarów poprzecznych.

Charakterystyka cieplnej i chemicznej obróbki metali

Kolejnym rodzajem obróbki metali jest obróbka cieplna, obejmująca różnego rodzaju zabiegi termiczne, prowadzące do zmiany struktury stopów i modyfikacji właściwości chemicznych, mechanicznych oraz fizycznych obrabianego materiału. W trakcie obróbki chemicznej natomiast na powierzchnię metalu działa się określonymi środkami chemicznymi, zwiększając jej wytrzymałość i uodporniając ją na korozję.

Stosunkowo najrzadziej dokonuje się obróbki cieplno-chemicznej polegającej na wprowadzeniu do warstwy powierzchniowej metalu obcego pierwiastka w podwyższonej temperaturze, poprzez dyfuzję.