kołnierze stalowe powstawanie

Jak powstają kołnierze stalowe?

Dodano 04.03.2020, Kategoria: Blog, Tagi:

Rurociągi przesyłające ciecze lub gazy znajdujące się pod dużym ciśnieniem muszą zapewniać odpowiednią szczelność oraz wytrzymałość połączeń. Rury jednak nie zawsze mogą być prowadzone bez załamań kierunku i rozmaitych zakrętów.

Do ich pokonania między dłuższymi prostymi odcinkami trzeba stosować różnego rodzaju kształtki. Rurociągi wymagają także stosowania rozmaitej armatury, m.in. zaworów, pomp lub urządzeń pomiarowych. Wszystkie tego typu części osprzętu muszą być bezpiecznie włączone w strukturę rurociągu. Dokonuje się tego przy wykorzystaniu specjalnych kołnierzy stalowych. Służą one do trwałego i bezpiecznego łączenia poszczególnych elementów, umożliwiając jednocześnie ich wymianę w razie potrzeby. Spójrzmy, jak wyglądają i w jaki sposób są wytwarzane kołnierze stalowe.

Rodzaje kołnierzy stalowych

Kołnierze stalowe służą do łączenie poszczególnych elementów rurociągów o różnych parametrach. Można nimi łączyć zarówno rurociągi wykonane z metalu, jak i elastyczne, które składają się z elastycznych węży. Często dochodzi też do łączenia fragmentów instalacji różnego rodzaju, np. w pobliżu różnego typu maszyn i urządzeń czy zamontowanego na rurociągu osprzętu.

Najczęściej spotykanymi rodzajami kołnierzy są kołnierze przygotowane do wspawania, posiadające gwint lub wyposażone w specjalne złącza do mocowania węży elastycznych. Pod względem kształtu i rodzaju przylgi możemy spotkać kołnierze z przylgą płaską, wypuszczaną, z rowkami lub wypustami. Kołnierze mogą być całkowicie płaskie lub posiadać specjalne szyjki i wywinięcia ułatwiające wykonanie konkretnych połączeń.

Kołnierze różnią się także pod względem liczny otworów do łączenia. Jest ona zawsze uzależniona od wymagań co do trwałości i szczelności połączenia oraz rzecz jasna średnicy samego rurociągu i panującego w nim ciśnienia. W każdym przypadku jednak ich liczba jest wielokrotnością cyfry 4.

Produkcja kołnierzy stalowych

Kołnierze stalowe są wytwarzane ze stali węglowej o różnych parametrach i zwymiarowane według rozmaitych norm, m.in. europejskich, polskich lub amerykańskich, w zależności od konkretnego zastosowania. Proces obróbki może się nieco różnić w zależności od specyfiki poszczególnych produktów, jednak jego przebieg jest zawsze podobny. Materiał do produkcji kołnierza jest cięty na odpowiedni wymiar, po czym umieszcza się go w tokarce. Podczas toczenia i wytaczania oraz ewentualnego nawiercania otworów kołnierzowi jest nadawany wymagany kształt. W zależności od potrzeb następnym etapem może być dokładna obróbka na frezarce związana z wykańczaniem niektórych detali.

In order to write an essay by yourself, you want to think as a professional who is going to submit the document to their that forum academics.